مجموعۀ «رسانۀ علوم‌اجتماعی» که تحت عنوان SocioMedia شناخته می‌شود  و زیرمجموعۀ آن؛ یعنـــی وب‌ســایت  «نقد جامعه‌شناختی» به طور کلی با هزینۀ شخصی اداره می‌شود. تا جایی که امکان داشته، تلاش کردیم به گزینۀ «دریافت حمایت مالی از مخاطبان» نزدیک نشویم. امّا تاکنون تلاش‌های ما جهتِ جذبِ اسپانسر یا دریافتِ آگهی‌ و تبلیغاتِ پایدار، نتیجه‌بخش نبوده است.

فعلاً و تا زمانی که به منبع مالی پایداری دست پیدا کنیم، گزینۀ دریافت حمایت مالی از مخاطبان فعّال خواهد بود.

تمام دریافتی حاصل از این بخش صرفِ تداوم و گسترش کمّی و کیفی فعّالیّت‌های «رسانۀ علوم‌اجتماعی» خواهد شد.

-> توجّه: جهت انجام تراکنشِ مالی از خاموش بودنِ فیلترشکن خود اطمینان حاصل فرمایید.

به منظور حمایت مالی روی آیکن زرین‌پال یا حامی باش کلیک کنید