برچسب‌: آنتونیو نگری

جامعه‌ی انضباطی یا جامعه‌ی کنترلی؟

افشین جهاندیده ژیل دلوز در ۱۹۹۰ در پی گفت‌وگویی با آنتونیو نگری متنی کوتاه می‌نویسد با عنوانِ «پی‌نوشتی بر جوامع کنترلی»[۱]. نخستین پاراگراف متن که به‌نظر می‌رسد تا حدود زیادی روشنی‌بخش است با فوکو و…

0 0
InstagramTwitterYoutubeDeviantArtSoundcloudFacebook