برچسب‌: وحید میره بیگی

مدخل جامعۀ مدنی در دایره‌المعارف نظریۀ اجتماعی

نوشتۀ: کوین فاکس‌گتام/ ترجمۀ: وحید میره‌بیگی جامعه مدنی به گستره تعاملات، نهاد­ها و پیوستگی­های اجتماعیِ نگاه‌دارنده حیات عمومی برمی­گردد که خارج از حیطه دولت و اقتصاد باشند. به طور کلی­تر، جامعه مدنی قلمروی مشارکت عمومی…

0 0
InstagramTwitterYoutubeDeviantArtSoundcloudFacebook