واخان -اپیزود سه- دکتر مرتضی مردیها

    وب سایت نقد جامعه شناختی – اپیزود سه از مجموعۀ واخان، برنامه تولیدی وب سایت نقد جامعه شناختی و رسانۀ علوم‌اجتماعی، به گفتگو با دکتر مرتضی مردیها اختصاص دارد. پرسش هایی پیرامون ترجمه کتاب «نظریه کنش» اثر «پی‌یر بوردیو» و وضعیت جامعه و علوم اجتماعی در ایران، محورهای اصلی این گفتگو را شامل می شوند. واخان، کاری است از مصطفی درویشی.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *