تنها شرطِ مهمِ انتشارِ نوشتار در «نقد جامعه‌شناختی» این است که قبلاً جایی منتشر نشده باشد

 آخرین مطلب
معرّفی کتاب شکاف‌های اجتماعی در ایران

تازه‌های بخش ویدیو
گفتگو با دکتر حسن چاوشیان – واخان، اپیزود 2