گفتگو با دکتر احمد نادری پیرامونِ دو دیدار با رییس قوّۀ قضائیه

    دکتر احمد نادری دربارۀ دو دیدار و نشست هم اندیشی با رییس قوّۀ قضائیه در سال ۱۳۹۸ با رسانۀ علوم اجتماعی و وب سایت نقد جامعه شناختی به گفتگو پرداخته است. اوّلین نشست با فعالان حوزۀ حقوق زنان(اوّل تیر) و دوّمین نشست با فعالان حوزۀ آسیب های اجتماعی(یازده آبان) برگزار شدند.

    این ویدئو را در کانال یوتیوب ما تماشا کنید: اینجا

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *