مراد فرهادپور و ابراهیم توفیق در نشست بررسی کتاب نامیدن تعلیق

    وب سایت نقد جامعه شناختی – گزارش ویدیویی سخنرانی مراد فرهادپور و ابراهیم توفیق در جلسۀ نقد و بررسی کتابِ «نامیدن تعلیق» | ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | سالن شهید مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

    برای شنیدن فایل صوتی کامل این نشست، کلیک کنید

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *