هژمونی لیبرال، رئالیسم در روابط بین الملل و ناسیونالیسم

    وب سایت نقد جامعه شناختی- هژمونی لیبرال، رئالیسم در روابط بین الملل و ناسیونالیسم عنوان ویدئویی است که توسط مصطفی درویشی و به طور اختصاصی برای وب سایت نقد جامعه شناختی تهیه و تنظیم شده است. در این ویدئو، جان میرشایمر، دیدگاه خود را درباره این مفاهیم مطرح می‌کند.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *