سرمایه داری نظارتی

    وب سایت نقد جامعه شناختی- «شوشانا زوبوف»، جامعه‌شناس و نویسندۀ کتابِ «عصرِ سرمایه داری نظارتی» در این ویدئوی کوتاه از معنای سرمایه‌داری نظارتی می‌گوید. این ویدئو از سوی مصطفی درویشی به طور اختصاصی برای وب سایت نقد جامعه شناختی ترجمه و آماده سازی شده است. 

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *