یوسف اباذری در بابِ مسئلۀ ناسیونالیسم جمعیت آذربایجان در دهۀ 20 شمسی

    وب سایت نقد جامعه شناختی – گزارش ویدیویی صحبت های دکتر یوسف اباذری [استادمشاور] در جلسۀ دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل گفتمان ناسیونالیسم جمعیت آذربایجان در دهۀ 20 شمسی | 2 دی 98

    برای شنیدن فایل صوتی کامل این نشست، کلیک کنید

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *