دکتر احسان شاه قاسمی و پرکاری در دوران کرونا

    وب سایت نقد جامعه شناختی – این روزها که دانشگاه ها به دلیل کرونا به حالت نیمه تعطیل در آمده اند، استادان دانشگاه وقت آزاد بیشتری برای پیگیری کارهای خود دارند. به صورت تلفنی با احسان شاه قاسمی عضو هیات علمی گروه ارتباطات گفتگو کردیم و از وضعیت پروژه های علمی او جویا شدیم. توضیح داد که در سه ماه گذشته دو کتاب از ایشان  انتشار یافته و دست کم سه کتاب را هم در این مدت ترجمه کرده و به ناشر سپرده است.

    در بهار ۱۳۹۹ کتاب های رسانه های نوین (مارتین لستر و دیگران) و روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات (آرتور آسا برگر) با ترجمه احسان شاه قاسمی منتشر شده اند. همچنین، شاه قاسمی می گوید در سه ماه گذشته سه کتاب روانشناسی شهرت (گیل استیور)، افسانه قدرت مردانه (وارن فارل)، و رسانه ها، اقناع و پروپاگاندا (مارشال ام. سولس) را ترجمه کرده و به انتشاراتی های سوره مهر، لوگوس و امیرکبیر سپرده است.

    دکتر شاه قاسمی می گوید به احتمال زیاد در تابستان کتاب های خدایان بدکردار، افسانه قدرت مردانه، خاستگاه های ارتباطات انسانی، فلسفه فیلمنامه و روانشناسی شهرت چاپ خواهند شد. نشر لوگوس به شاه قاسمی اعلام کرده که در همین تابستان سه کتاب چارلی چاپلین (پیتر اکروید)، رابطه ننگین (بیانکا لمبلین) و انگاره های آمریکایی ها از مردم ایران (احسان شاه قاسمی) را به بازار خواهد فرستاد. همچنین، شاه قاسمی می گوید کتاب روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات که ظرف سه ماه به چاپ سوم رسیده، حتما در تابستان تجدید چاپ خواهد شد و کتاب دیگری که در بازار تمام شده و احتمالا در تابستان امسال چاپ جدید آن به بازار خواهد آمد، کتاب مناقشه ساز فیلسوفان بدکردار است. و، ظاهرا کتاب فرهنگ شهرت (الیس کشمور) که از سال ۱۳۹۶ به بعد سه بار تجدید چاپ شده، در تابستان ۱۳۹۹ برای چهارمین بار چاپ خواهد شد. شاه قاسمی امیدوار است که تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ دست کم سه کتاب دیگر را ترجمه کند و به ناشر بسپارد.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *