مستند ماکس هورکهایمر: تصویر یک روشنگر

    وب سایت نقد جامعه شناختی – «ماکس هورکهایمر: پرترۀ یک روشنگر»، عنوان مستندی است که در سال ۱۹۶۹ توسط هلموت کارازک و کورت زیمرمان از دلِ مصاحبه ای نادر با ماکس هورکهایمر، از متفکران برجستۀ مکتب فرانکفورت ساخته شده است. این مستند، برای نخستین بار توسط علی اکبر و علی اصغر نظری، از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده و از سوی رسانۀ علوم اجتماعی انتشار یافته است.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *