واخان – اپیزود یک – دربارۀ رشت

    وب سایت نقد جامعه شناختی – اپیزود یک از مجموعۀ واخان، برنامه تولیدی وب سایت نقد جامعه شناختی و رسانۀ علوم‌اجتماعی، توسط مصطفی درویشی ساخته شده است. اپیزود یک دربارۀ شهر رشت است و گفتگویی جذاب با دکتر حسن محدثی را دربردارد.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *